Over de Kakers

De naam van de Carnavalsvereniging van Maxet is afgeleid van het toponiem Kerrekakert. We treffen deze benaming aan voor een perceel op Maxet op de eerste kadasterkaart van dit gebied uit 1844. De naam is waarschijnlijk ouder.

Het eerste deel van het woord wijst op de eigenaar of gebruiker van het gebied. De grond behoorde dus deels of geheel bij boerderij Kerrehof op Maxet.

Toponiem

Het toponiem (plaatsnaam) Kakert is een weinig voorkomende veldnaam; zeker in onze provincie. Er wordt een afgedamd perceel mee bedoeld, een gebied dat omgeven wordt door (lage )dijkjes. Die afdamming heeft natuurlijk te maken met het geschikt maken als landbouwgrond en daartoe moest water uit het van oudsher natte gebied worden geweerd. Het grote perceel dat in 1844 de naam Kakert draagt, kan natuurlijk in de loop der tijd groter zijn geworden dan het eerste oorspronkelijk afgedamde perceel.

Verantwoording

De website (www.beljike.be › histoire › noms-de-famille-belges) geeft ons de volgende informatie bij het begrip Kakert: Variant van Cackaert of Caekaert [FD] plutôt que nom d’origine comme Kaekaert, formé de moy. néerl. caech ‘parcelle endiguée’. Met dit laatste Parcelle endiguée wordt in goed Nederlands een afgedamd perceel bedoeld.

Het Middelnederlands woordenboek leert ons dat het moderne woord kaag, komt van caech. Dat betekent polder, ingedijkt land of bedijking. Ook die uitleg komt dus neer op een afgedamd perceel en die naam ligt waarschijnlijk aan de basis van de familienaam Kaag.

Bron (en dank aan): Pieter Knippenberg van Heemkundeverenging Heitse.

Deel deze pagina want 'Vastelaovendj veerse Samen'